Uchwała Nr XVIII/228/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2282008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/228/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2282008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie