Uchwała Nr XVIII/227/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczeń Stron dotyczących zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2008, zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2272008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-oswiadczen-stron-dotyczacych-zmiany-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008-zawa/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/227/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2272008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-oswiadczen-stron-dotyczacych-zmiany-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008-zawa/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie