Uchwała Nr XVIII/225/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie samorządom gminnym na realizacje programu "Moje Boisko – Orli 2012" w roku 2008. https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2252008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-samorzadom-gminnym-na-realizacje-programu-moje-boisko-o/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/225/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2252008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-samorzadom-gminnym-na-realizacje-programu-moje-boisko-o/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie