Uchwała Nr XVIII/223/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2232008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/223/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2232008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie