Uchwała Nr XVIII/214/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2142008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nie/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/214/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2142008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nie/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie