Uchwała Nr XVIII/213/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Skarbimierz https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2132008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-skarbimierz/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/213/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2132008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-skarbimierz/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie