Uchwała Nr XVIII/212/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie gminom na zadania w dziedzinie kultury realizowane na podstawie zawieranych umów w 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2122008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminom-na-zadania-w-dziedzinie-kultury-realizowane-na-podstawie-zaw/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/212/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2122008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminom-na-zadania-w-dziedzinie-kultury-realizowane-na-podstawie-zaw/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie