Uchwała Nr XVIII/211/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2112008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-dlugoterminowej/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/211/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2112008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-dlugoterminowej/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie