Uchwała Nr XVIII/208/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2082008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/208/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xviii2082008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie