Uchwała Nr XIV/162/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2008r https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xiv1622007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008r/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/162/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/05/uchwala-nr-xiv1622007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008r/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie