Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Branicach oraz Zespołu Szkół w Branicach https://bip.opolskie.pl/2008/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-utworzenia-szkoly-policealnej-dla-doroslych-w-branicach-oraz-zespolu-szkol-w-branicach/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIX 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-utworzenia-szkoly-policealnej-dla-doroslych-w-branicach-oraz-zespolu-szkol-w-branicach/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie