Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi https://bip.opolskie.pl/2008/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-przedsiebiorstwa-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-s-a-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-odprowadzanie-wod-opadowych-i-r/ 06.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-przedsiebiorstwa-komunikacji-samochodowej-w-strzelcach-opolskich-s-a-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-odprowadzanie-wod-opadowych-i-r/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie