Uchwała Nr XVII/206/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu, Kultury, Nauki i Komunikacji Społecznej Sejmiku Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2062008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczacego-komisji-edukacji-i-sportu-kultury-nauki-i-komunikacji-spolecznej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/206/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2062008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-wiceprzewodniczacego-komisji-edukacji-i-sportu-kultury-nauki-i-komunikacji-spolecznej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie