Uchwała Nr XVII/205/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2052008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-i-wiceprzewodniczacego-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/205/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2052008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-i-wiceprzewodniczacego-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie