Uchwała Nr XVII/204/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2042008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-komisji-polityki-regionalnej-gospodarki-i-turystyki-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/204/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii2042008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-komisji-polityki-regionalnej-gospodarki-i-turystyki-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie