Uchwała Nr XVII/198/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1982008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-przyznawania-oraz-przekazywania-stypendiow-w-ramach-programu-pomocy-stypendialnej-wojewodztwa-opolskiego-dla-uc/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/198/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1982008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-przyznawania-oraz-przekazywania-stypendiow-w-ramach-programu-pomocy-stypendialnej-wojewodztwa-opolskiego-dla-uc/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie