Uchwała Nr XVII/197/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2008 roku dla Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1972008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-p/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/197/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1972008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych-i-wysokosci-srodkow-pfron-przeznaczonych-na-te-zadania-p/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie