Uchwała Nr XVII/195/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Byczyna. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1952008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-byczyna/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/195/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1952008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-byczyna/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie