Uchwała Nr XVII/194/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie zaciągnięcia dodatkowej pożyczki na prefinansowanie Działania 2.1 finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1942008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-zaciagniecia-dodatkowej-pozyczki-na-prefinansowanie-dzialania-2-1-finansowanego-z-udzialem-srodkow-pochodzacych-z-funduszy-strukturalnych/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/194/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1942008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-zaciagniecia-dodatkowej-pozyczki-na-prefinansowanie-dzialania-2-1-finansowanego-z-udzialem-srodkow-pochodzacych-z-funduszy-strukturalnych/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie