Uchwała Nr XVII/193/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku" wraz z "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego". https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1932008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-roku-wraz-z-aktualizac/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/193/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1932008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-roku-wraz-z-aktualizac/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie