Uchwała Nr XVII/190/2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Zdzieszowice na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Krępna i Rozwadza. https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1902008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-zdzieszowice-na-budowe-sciezki-pieszo-rowerowej-pomiedzy-miejscowosciami-krepna-i-rozwadza/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVII 31.03.2008 XVII/190/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/04/uchwala-nr-xvii1902008-z-dnia-31-marca-2008-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-zdzieszowice-na-budowe-sciezki-pieszo-rowerowej-pomiedzy-miejscowosciami-krepna-i-rozwadza/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie