Uchwała Nr XV/176/2008 z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/02/uchwala-nr-xv1762008-z-dnia-29-stycznia-2008-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XV 29.01.2008 XV/176/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/02/uchwala-nr-xv1762008-z-dnia-29-stycznia-2008-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie