Uchwała Nr XV/169/2008 z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2008/02/uchwala-nr-xv1692008-z-dnia-29-stycznia-2008-w-sprawie-wyboru-czlonka-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XV 29.01.2008 XV/169/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/02/uchwala-nr-xv1692008-z-dnia-29-stycznia-2008-w-sprawie-wyboru-czlonka-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie