Uchwała Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1652007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/165/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1652007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie