Uchwała Nr XIV/161/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1612007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wysokosci-nagrod-za-wysokie-wyniki-sportowe-osiagane-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-lub-krajowym-oraz-zasad-i-tr/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/161/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1612007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wysokosci-nagrod-za-wysokie-wyniki-sportowe-osiagane-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-lub-krajowym-oraz-zasad-i-tr/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie