Uchwała Nr XIV/160/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie "Zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników województwa opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym" https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1602007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-dla-zawodnikow-wojewodztwa/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/160/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1602007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-dla-zawodnikow-wojewodztwa/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie