Uchwała Nr XIV/159/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia wartości punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1592007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-wartosci-punktu-oraz-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-i-kategorii-zaszeregowania-stanowiacych-podstawe-ustale/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/159/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1592007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-wartosci-punktu-oraz-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-i-kategorii-zaszeregowania-stanowiacych-podstawe-ustale/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie