Uchwała Nr XIV/157/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1572007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/157/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1572007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie