Uchwała Nr XIV/156/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1562007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-ktore-w-2007r-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/156/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1562007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-ktore-w-2007r-nie-wygasaja-z-uplywem-roku-budzetowego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie