Uchwała Nr XIV/155/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2008 rok https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1552007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIV 20.12.2007 XIV/155/2007 https://bip.opolskie.pl/2008/01/uchwala-nr-xiv1552007-z-dnia-20-grudnia-2007-w-sprawie-uchwalenia-planu-kontroli-komisji-rewizyjnej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie