Projekt uchwały w sprawie wyboru radnego na członka Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego (stan na 22.01.2008r.) https://bip.opolskie.pl/2008/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-radnego-na-czlonka-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-stan-na-22-01-2008r/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/01/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyboru-radnego-na-czlonka-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-stan-na-22-01-2008r/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie