Uchwała Nr XIII/153/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżona 3 w Opolu z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1532007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-przy-ul-dzierzona-3-w-opolu-z-teatrem-im-j-kochanowskiego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/153/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1532007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-przy-ul-dzierzona-3-w-opolu-z-teatrem-im-j-kochanowskiego-w-opolu/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie