Uchwała Nr XIII/152/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie przyjęcia "Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015" w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1522007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlv3362002-z-dnia-25-czerwca-2002r-w-sprawie-przyjecia-wojewodzkiej-strategii-rozwoju-pomocy-spolecznej-na-lata-2002/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/152/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1522007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlv3362002-z-dnia-25-czerwca-2002r-w-sprawie-przyjecia-wojewodzkiej-strategii-rozwoju-pomocy-spolecznej-na-lata-2002/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie