Uchwała Nr XIII/150/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1502007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-przeksztalcenia-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/150/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1502007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-przeksztalcenia-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie