Uchwała Nr XIII/149/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Województwa Opolskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1492007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-powiadomienia-skarbnika-wojewodztwa-opolskiego-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-lustracyjnego/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/149/2007 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1492007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-powiadomienia-skarbnika-wojewodztwa-opolskiego-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-lustracyjnego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie