Uchwała Nr XIII/145/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1452007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wyboru-wicemarszalka-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/145/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1452007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wyboru-wicemarszalka-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie