Uchwała Nr XIII/142/2007 z dnia 27 listopada 2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1422007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wygasniecia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XIII 27.11.2007 XIII/142/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/12/uchwala-nr-xiii1422007-z-dnia-27-listopada-2007-w-sprawie-wygasniecia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie