Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie "Zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników województwa opolskiego osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym" https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-dla-zawodnikow-wojewodztwa-opolskiego-osiagajacych-wysoki/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-wstrzymywania-i-cofania-oraz-wysokosci-stypendiow-sportowych-dla-zawodnikow-wojewodztwa-opolskiego-osiagajacych-wysoki/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie