Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wysokosci-nagrod-za-wysokie-wyniki-sportowe-osiagane-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-lub-krajowym-oraz-zasad-i-trybu-ich-przyznawania/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wysokosci-nagrod-za-wysokie-wyniki-sportowe-osiagane-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-lub-krajowym-oraz-zasad-i-trybu-ich-przyznawania/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie