Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok-8/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok-8/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie