Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zabytkami-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2010/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zabytkami-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2010/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie