Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/12/projekt-uchwaly-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie