Uchwała Nr XII/141/2007 z dnia 30 października 2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków wicemarszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/11/uchwala-nr-xii1412007-z-dnia-30-pazdziernika-2007-w-sprawie-przyjecia-rezygnacji-i-zwolnienia-z-pelnienia-obowiazkow-wicemarszalka-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XII 30.10.2007 XII/141/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/11/uchwala-nr-xii1412007-z-dnia-30-pazdziernika-2007-w-sprawie-przyjecia-rezygnacji-i-zwolnienia-z-pelnienia-obowiazkow-wicemarszalka-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie