Uchwała Nr XII/140/2007 z dnia 30 października 2007 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok https://bip.opolskie.pl/2007/11/uchwala-nr-xii1402007-z-dnia-30-pazdziernika-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XII 30.10.2007 XII/140/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/11/uchwala-nr-xii1402007-z-dnia-30-pazdziernika-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie