Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015 ” w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlv3362002-z-dnia-25-czerwca-2002r-w-sprawie-przyjecia-wojewodzkiej-strategii-rozwoju-pomocy-spolecznej-na-lata-2002-2015-w-wojewodztw/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlv3362002-z-dnia-25-czerwca-2002r-w-sprawie-przyjecia-wojewodzkiej-strategii-rozwoju-pomocy-spolecznej-na-lata-2002-2015-w-wojewodztw/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie