Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie