Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-wygasniecia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego-4/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-wygasniecia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego-4/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie