Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzeleczki https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-strzeleczki/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-strzeleczki/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie