Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Województwa Opolskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-powiadomienia-skarbnika-wojewodztwa-opolskiego-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-lustracyjnego/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-powiadomienia-skarbnika-wojewodztwa-opolskiego-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-lustracyjnego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie