Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji stałych Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-odwolania-ze-skladu-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2007/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-odwolania-ze-skladu-komisji-stalych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie